Ngày đến:
Ngày đi:
Mã giảm giá:
Phòng: Người: Trẻ em:
Phòng 1 Phòng 1 
Phòng 2 
Phòng 3 

Thanh Sang Hotel là khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 2 sao của Thành Phố Biển Nha Trang.

 

 

KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - GIÁ VIỆT NAM
[ Đọc tiếp ]